Skip links

Дератизация

Дератизацията е комплекс от изтребителни и профилактични мероприятия, насочени към снижаване числеността на гризачите на ниво, безопасно за хората в икономическо, хигиенно и епидемиологично отношение, с минимална нанесена вреда на обкръжаващата среда.

Home
Call Now Button
Explore
Drag