Skip links

Прогонване влечуги

Какво предлагаме?

Оценка и инспекция: Екипът на фирмата ще извърши основна оценка на проблема с влечугите. Това може да включва инспекция на сградата, градината или другото засегнато пространство, за да се определи обхватът на проблема и видовете влечуги, с които се сблъсквате.

Изработване на план за борба: След оценката фирмата ще изготви персонализиран план за борба с влечугите, който ще отговаря на конкретните ви нужди и ситуация. Този план може да включва различни методи и техники, като например използване на репеленти, поставяне на примамки или химическа обработка.

Изпълнение на плана: Фирмата ще изпълни плана за борба с влечугите, като приложи необходимите методи и техники. Това може да включва поставяне на примамки или използване на химикали, които да предотвратят появата и размножаването на влечугите.

Следване и предпазване: Фирмата ще следи ефективността на изпълнените мерки и ще предостави съвети за предпазване от бъдещи проблеми с влечуги. Това може да включва препоръки за поддръжка на сградата, градината или другото пространство, за да се намали риска от повторна инфестация.

Home
Call Now Button
Explore
Drag